Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Downloads

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van de website en/of schoolgids meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen. Het is mogelijk om bepaalde documenten in te zien, deze liggen op school ter inzage:

 • Schoolveiligheidsplan
 • Schoolplan
 • Jaarplanning
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Pestprotocol

 

De volgende bovenschoolse docu­menten (overkoepelend voor alle Proo-scholen) kun je online inzien:

 • Strategisch beleidsplan 2013-2018
 • Klachtenregeling
 • Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen
 • Protocol Internet & social media

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter