Van timmerman

tot

astronaut

Maak

kennis met

onze school

Ondersteuning op maat

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon goed onderwijs. Zo proberen wij onze kinderen te ondersteunen, stimuleren, prikkelen en uit te dagen met ons "new pedagogies for deep learning onderwijs".

Toch kan het zijn dat een kind iets extra’s nodig heeft… Weet dan dat wij op allerlei manieren extra hulp bieden! Of het nu gaat om extra zorg of om extra uitdaging. Als school gaan we samen op zoek naar de ondersteuning die past.

Door luisteren, vragen stellen en observeren brengen we in beeld wat de hulpvraag van u kind precies is. Soms baseren we ons op het verhaal van ouders. En soms ook van kind én ouder.

Om de vorderingen van kinderen te kunnen volgen, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito. Om het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling te kunnen volgen, gebruiken we ZIEN.

Met andere woorden: wij volgen élk kind nauwkeurig zodat wij zo snel mogelijk zicht hebben op wat een leerling nodig heeft.

Signaleren we dat een kind stagneert in de ontwikkeling? Dan kunt u op onze hulp rekenen! We stellen ouders zo snel mogelijk op de hoogte van onze bevindingen en betrekken hen bij de te nemen maatregelen.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter