Voel

je

welkom

Oudervereniging

De OuderVereniging en het team van De Bogen maken samen een leuk, sportief en actief jaarprogramma voor de activiteiten buiten de normale lesuren. In dit schooljaar staan vertrouwde en nieuwe activiteiten op het programma.

De OuderVereniging is opgericht als vereniging. De ouders van alle kinderen van De Bogen zijn automatisch lid van onze vereniging. De OuderVereniging vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor de realisatie van feestelijke activiteiten, schoolreisje, de verzorging bij sportactiviteiten en dergelijke. Deze ouderbijdragen zijn nodig om de activiteiten te kunnen realiseren voor de kinderen.

Het bestuur van de OV is als volgt samengesteld:
Daniella van Buerink (voorzitter)
Jolanda Hoeve (Penningmeester)
Linda Geistdorfer (secretaris)
Anneke Hendriks
Yasmine Ozbunar
Natascha Geerligs (lerarenteam)
Erik Vis

De bijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 17,50 per kind. Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL02INGB0005019443 t.n.v. oudervereniging obs De Bogen o.v.v. naam kind en groep.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter