Sciencelab

Sciencelab

In ons Sciencelab kunnen kinderen zich ontwikkelen tot “wetenschapper” of “techneut” en kunnen ze volop ontdekken en leren. Het lab is zo ingericht dat alle kinderen van kleuter tot groep 8 leerling er kunnen ontdekken en leren. Naast de technische vaardigheden leren de kinderen hier ook samenwerken, ontwerpen, denken in kansen en mogelijkheden, gaan ze aan de gang met “echte” problemen en creatief denken. Het thema luidt dan ook:

“Van timmerman tot astronaut”.

Er zijn 4 plekken waar de kinderen kunnen werken.

1. “Building and design”, een plek waar kinderen volop allerlei ontwerpen kunnen maken, zowel op tekening als op de computer. Er is dan de mogelijkheid om deze ontwerpen te gaan maken, door te timmeren, te zagen etc., maar we hebben ook een mogelijkheid om de ontwerpen uit te printen met 1 van onze 3D-printers.

2. “Robotica and Programming”. Hier leren de kinderen omgaan met robots, leren ze de toepassing van de robot en leren ze procesdenken, omdat ze problemen op moeten lossen door de robot zo te programmeren dat hij bijvoorbeeld over een brug kan lopen of dat hij niet om kan vallen. Ook leren kinderen hierbij welke toepassingen de robots allemaal gebruikt (gaan) worden nu en in de toekomst.

3. “Domotica and Electricity”. Hier leren kinderen omgaan met stroom, het denken in stroomprocessen en hoe het “huis van de toekomst” eruit gaat zien v.w.b. elektronica.

4. “Het laboratorium”. De plek waar kinderen allerlei scheikundige proefjes uit voeren, op het niveau van de basisschool. De wereld van verwondering.

Next Article Nieuwsbrieven