Van timmerman

tot

astronaut

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kenniscentrum

Het Kennis Centrum Onderwijs stelt zich voor

Binnen ons KCO werken orthopedagogen en psychologen die de scholen adviseren en ondersteunen, gericht op de ontwikkeling van de kinderen, de onderwijsgevenden en de school als geheel. We adviseren als het gaat om de kwaliteit van onderwijs en de kwaliteit van zorg. Als partner en vraagbaak richten we ons iedere keer op de volgende stap in ontwikkeling.

Else Boers, Betteke Wittenberg, Bettie Bolderink en regiodirecteur Ton Huiskamp

Kwaliteit en passend onderwijs

De scholen van Stichting Proo streven naar kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. Wanneer er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften wordt binnen de mogelijkheden gezocht naar een passend onderwijsaanbod. Elke school heeft een School Ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school op het gebied van passend onderwijs zijn vastgelegd.

Adviseren

Soms is er sprake van specifieke begeleidingsbehoeftes. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op cognitieve mogelijkheden, (hoog)begaafdheid, een leerstoornis en/of vragen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op het KCO. We voeren handelingsgerichte gesprekken waarin de mogelijkheden ten aanzien van de juiste begeleiding aan de orde komen. In sommige gevallen kan een individueel onderzoek nodig zijn. Dit kan bestaan uit een intelligentietest, een didactisch onderzoek, een observatie in de groep of het invullen van gedragsvragenlijsten. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg en met toestemming van de ouders. Aanmelding voor onderzoek gaat via de school.

Wanneer de basisondersteuning binnen de school niet voldoet, wordt gekeken naar wat er extra nodig is. Soms is dat de inzet van een specialist vanuit het kaderteam van Stichting Proo, soms is een aanvullend arrangement voor extra begeleiding op de eigen school passend en soms is plaatsing op een school voor speciaal (basis)-onderwijs de beste optie. Het KCO heeft hierbij een adviserende rol richting scholen en het managementteam van Stichting Proo.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter