Van timmerman

tot

astronaut

Maak

kennis met

onze school

Ondersteuning op maat

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon goed onderwijs. Zo proberen wij onze kinderen te ondersteunen, stimuleren, prikkelen en uit te dagen met ons "new pedagogies for deep learning onderwijs".

Toch kan het zijn dat een kind iets extra’s nodig heeft… Weet dan dat wij op allerlei manieren extra hulp bieden! Of het nu gaat om extra zorg of om extra uitdaging. Als school gaan we samen op zoek naar de ondersteuning die past.

Door luisteren, vragen stellen en observeren brengen we in beeld wat de hulpvraag van u kind precies is. Soms baseren we ons op het verhaal van ouders. En soms ook van kind én ouder.

Om de vorderingen van kinderen te kunnen volgen, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito. Om het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling te kunnen volgen, gebruiken we ZIEN.

Met andere woorden: wij volgen élk kind nauwkeurig zodat wij zo snel mogelijk zicht hebben op wat een leerling nodig heeft.

Signaleren we dat een kind stagneert in de ontwikkeling? Dan kunt u op onze hulp rekenen! We stellen ouders zo snel mogelijk op de hoogte van onze bevindingen en betrekken hen bij de te nemen maatregelen.

 

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

In het schooljaar 2018/2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6 en op de Hoge Weerd in Epe twee klassen, te weten een groep 4/5 en een groep 6/7/8.

Digitale plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.

Plusklassen
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/ , of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

Ga terug naar pagina over onze school

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

of op Twitter